img

Mülki və metallurgiya laboratoriyası, testlər, layihə idarəetməsi, üçüncü tərəf təftişi və KT/KN xidmətlərindən əlavə, biz öz sahəmiz üzrə bir sıra digər xidmətləri də təmin edirik. Qaynaq cihazlarının kalibrasiyası, izotermik kalibrasiya, qaynaqdan sonrakı istilik emalı, asfalt, su testləri, stiloskopiya, bolt bərkitmə momenti və sair hazırda təklif etdiyimiz xidmətlər sırasındadır. Hələ gənc və coşqun olduğumuza görə isə, əlavə xidmətlər siyahımız hər zaman böyüməkdədir.