img
  • Təcrübəli mütəxəssislər qrupu tərəfindən layihənin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün daimi nəzarət.
  • Xüsusi tikinti qanunvericiliyinə, keyfiyyət standartlarına və sığortaya uyğunluq qaydalarına riayət etmək
  • Göstərilən texniki sənədlərə və tikinti icazəsinə uyğun olaraq bütün işlərin təmin edilməsi
  • Bütün tikinti sənədlərini, sertifikatları və bəyannamələrin toplanılması
  • Müstəqil SƏTƏM nəzarəti
  • Tikinti layihəsini cədvəl üzrə saxlamaq, texniki risklərin azaldılması və davamlı nəzarəti ilə tikinti səhvlərinin qarşısını almaq, beləliklə layihənin üzərində daha yaxşı xərclərin idarə edilməsini təmin etmək