Biznes və ekosistemlər bir-birinə bağlıdır. Şirkətlər ekosistemlərə təsir göstərən xidmətlər (məsələn, şirin su, lif, qida) və tənzimləmə xidmətlərinə (məsələn, iqlim tənzimlənməsi, daşqınlara nəzarət, suyun təmizlənməsi) malik ekosistemlərə etibar edirlər.


Dünyanın ekosistem xidmətlərinin 60% -i son 50 il ərzində deqradasiyaya uğramışdır və təbii ehtiyatlarımızı həyəcan verici sürətlə devalvasiya etməyə davam edirik. Hesablamalar göstərir ki, hər il yalnız meşələrin qırılması nəticəsində ekosistem xidmətləri 2-5 trilyon ABŞ dolları itkiyə məruz qalır. Təsirlərin bir çoxu əvvəlcə yerli hiss edilsə də, uzunmüddətli nəticələr qlobaldır və miqyası biznes üçün çox əhəmiyyətlidir, risk və imkanlar təqdim edir.


Bu gün və gələcək nəsillər üçün təbii ehtiyatların bütövlüyünü və zəruriliyini qorumaq və uzunmüddətli sosial-iqtisadi artım və rifahın təmin edilməsi üçün torpaqların davamlı idarə olunması vacibdir. Biznes bu DİM-ə təsirini və torpaq və ekosistemlərdən asılılığını ölçmək, idarə etmək və azaltmaqla birbaşa kömək edə bilər. Şirkətlər davamlı torpaq istifadəsini, məsuliyyətli meşə idarəetməsini və ətraf mühitin idarə edilməsini təşviq etmək üçün strategiyalar həyata keçirə bilərlər. Gələcəkdə təbii ehtiyatlar və xammal tədarükünü təmin etmək üçün şirkətlər deqradasiya edilmiş torpaqların bərpası üçün səyləri artırmalı olacaqlar. İnnovasiya sahəsində tədqiqat və inkişaf sahələrini genişləndirmək, təbii infrastruktura investisiya qoymaq və məsul mənbəli siyasət həyata keçirməklə şirkətlər həyati ekosistemlərin qorunmasında və bərpasında, torpaq və meşələrin davamlı istifadəsini təşviq etməkdə, məhsul təkliflərində istehlakçı etibarını qorumaqda həlledici rol oynayır.