Dünya əhalisinin təxminən yarısı hələ də gündə təxminən 2 ABŞ dolları ekvivalenti ilə yaşayır. Bir çox yerdə işə sahib olmaq yoxsulluqdan qurtulmağa zəmanət vermir. Qeyri-standart iş şəraiti əksər hallarda yoxsulluq, bərabərsizlik və ayrıseçkiliklə əlaqədardır. Bir çox kontekstdə müəyyən qruplar - əlilliyi olan işçilər, qadın işçilər, gənclər və miqrantlar, digərləri kimi, layiqli iş əldə edilməsində xüsusi maneələrlə üzləşirlər və xüsusən sui-istifadə hallarına həssas ola bilərlər.

• 2008-ci ildən bəri məşğulluğun artması 2000-2007-ci illər arasında 0.9% ilə müqayisədə hər il orta hesabla 0.1% təşkil etmişdir
• Bütün işçilərin 60 faizindən çoxunun əmək müqaviləsi yoxdur
• Muzd və ya əmək haqqı ilə işləyən işçilərin 45 faizindən az hissəsi tam-ştat, daimi əsaslarla işə götürülür və hətta bu pay azalır.
• 2019-cu ilə qədər hazırda 201 milyon olduğu kimi, 212 milyondan çox insan işsiz qalacaq
• 2030-cu ilə qədər yalnız əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin artım tempi ilə 600 milyon yeni iş yerinin yaradılması lazımdır

Bizneslər iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi böyümə üçün mühərrikdir və dəyər zənciri vasitəsilə iqtisadi fəaliyyətə kömək edir. Layiqli iş imkanları biznes və cəmiyyət üçün yaxşıdır. Öz əməliyyatları və dəyər zəncirləri üzrə əmək standartlarını saxlayan şirkətlər daha az nüfuza dəyən ziyan və hüquqi məsuliyyət riski ilə üzləşirlər. Qeyri diskriminasiya təcrübələri və müxtəliflik və inkluzivliyin əhatə olunması həmçinin bacarıqlı, məhsuldar istedadın daha geniş olmasına səbəb olacaqdır.