Müasir cəmiyyət rahat və bərabər inkişaf etmək üçün etibarlı və əlverişli enerji xidmətlərindən asılıdır. Yaxşı qurulmuş bir enerji sistemi tibb və təhsildən kənd təsərrüfatına, infrastruktur, rabitə və yüksək texnologiyalara qədər bütün sahələri dəstəkləyir. İntensiv inkişaf nümunələri tarixən ucuz və enerjiyə görə sıx qalıcı yanacaq növlərinə arxalanmışdır, bu da iqlim dəyişikliyinə töhfə verən istixana qazı emissiyalarının ilkin mənbəyi olur. Bununla birlikdə, inkişafını daha davamlı traektoriya boyunca istiqamətləndirə biləcək yeni, təmiz texnologiyalar mövcuddur.


Biznes bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə qoymaq, enerji səmərəli təcrübələrini prioritetləşdirmək və təmiz enerji texnologiyaları və infrastrukturu tətbiq etməklə əlverişli, etibarlı və davamlı enerji sisteminə keçidi sürətləndirə bilər. Elmi-tədqiqat işlərinə investisiya qoymaqla, müəssisələr iqlim dəyişikliyi həll mərkəzinə çevrilərək, qlobal enerji sisteminin status-kvosunu dəyişdirən yeni texnologiyalar tətbiq edə və kəşf edə bilərlər.