Su və kanalizasiya imkanları təməl insan hüquqları və davamlı inkişaf üçün vacib problemlərdir. Bu problemlər daha da pisləşəcək və təmiz suya (kənd təsərrüfatı, ev təsərrüfatları, enerji istehsalı, sənaye istifadəsi, ekosistemlər) rəqabətli tələbat suyun keyfiyyətinə və mövcudluğa daha çox təzyiq göstərən iqlim dəyişikliyinin təsiri ilə kəskinləşdikcə insanlara təsiri artacaqdır. Bu şəraitlər bizneslər, hökumətlər, icmalar və ətraf mühit üçün artan risk yaradacaqdır.Biznes suyun iqtisadi, ətraf mühit və sosial ölçülərinə cavab verən su idarəetmə strategiyasını qəbul etməklə bu su problemlərinin həllinə töhfə verə bilər. İdarəetməni qəbul etməklə şirkətlər davamlı inkişafa töhfə verərkən risklərini həll edən təkmilləşdirilmiş su və kanalizasiya idarəetmə və idarəetməsinə müsbət töhfə verə bilərlər. Bu, suyun uzun müddətli mövcudluğunu və su hövzəsində bütün maraqlı tərəflər üçün kanalizasiya təminatını qorumaq məqsədi daşıyan dəyər və təcrübələrin qəbul edilməsi deməkdir.