Gender bərabərliyi əsas və toxunulmaz insan hüququdur və qadınların və qızların səlahiyyətləri iqtisadi artımın genişlənməsi, sosial inkişafın təşviqi və iş fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün vacibdir. Qadınların qabiliyyətlərinin işçi qüvvələrinə tam şəkildə daxil edilməsi, əksər milli artım templərinə faiz nöqtələri əlavə edəcəkdir - bir çox hallarda ikiqat rəqəm. Bundan əlavə, qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasına investisiya qoyulması qadınlar və uşaqlardan faydalanmaqdan ikiqat gəlir əldə edir və ailələrin, icmaların və millətlərin sağlamlığı və sosial inkişafı üçün vacibdir.


Qadın və qızlara səlahiyyət vermək və gender bərabərliyinə nail olmaq, biznes də daxil olmaqla, bütün maraqlı tərəflərin səylərini tələb edir. Bütün şirkətlər qadın və qız hüquqları da daxil olmaqla insan hüquqlarına hörmət etmək üçün əsas vəzifələrə malikdirlər. Bu təməl öhdəliklərdən əlavə şirkətlər əsas iş, sosial investisiya, dövlət siyasəti ilə məşğul olma və tərəfdaşlıq vasitəsilə qadın və qızlara səlahiyyət verilməsini dəstəkləmək imkanına malikdirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iş yerlərinin 90 faizinin mühərriki kimi, texnoloji yenilik, kapitalın yaradılması və investisiya qoyuluşu, məsuliyyətli biznes dünyada qadın və qızlara səlahiyyət verilməsi baxımından vacibdir. Böyüməkdə olan bir biznes halında, özəl sektor liderləri, iş yerləri, bazarlar və icmalar içərisində qadınların səlahiyyətlərini artırmaq üçün getdikcə siyasət və təcrübələri inkişaf etdirir və uyğunlaşdırır və qabaqcıl təşəbbüslər həyata keçirirlər. Sentyabr ayında DİM-lərin istifadəyə verilməsi şirkətlərə strategiya və əməliyyatlarını qlobal prioritetlərlə bərabərləşdirmək üçün gender bərabərliyini korporativ dayanıqlığın bütün sahələrinə daxil etmək və qadınların və qızların inkişafını və dolanışıqlarını dəstəkləyən hərəkətləri sistematik və strateji olaraq genişləndirmək üçün böyük bir imkan yaradır.