Sağlamlıq əsas insan hüququdur və davamlı inkişafın əsas göstəricisidir. Səhhətin zəif olması uşaqların təhsil hüquqlarını təhdid edir, kişilər və qadınlar üçün iqtisadi imkanları məhdudlaşdırır və icmalarda və dünya ölkələrində yoxsulluğu artırır. Yoxsulluğun səbəbi olmaqla yanaşı, sağlamlığa yoxsulluq təsir göstərir və davamlı inkişafın digər aspektləri, o cümlədən su və kanalizasiya, gender bərabərliyi, iqlim dəyişikliyi və sülh və sabitlik ilə sıx bağlıdır.


Son illərdə nəzərə çarpan irəliləyişlər əldə olunsa da, mühüm çətinliklər qalmaqdadır. Dünyadakı qadınların cinsi və reproduktiv səhiyyə xidmətləri ilə təmin olunmaması davam etməkdədir ; Hər gün minlərlə yeni HİV / QİÇS hadisəsi meydana çıxmaqda davam edir, milyardlarla insan zəruri dərmanları əldə edə bilmir, milyonlarla yaşlı insan və uşaqlar bu il qidalanmadan əziyyət çəkəcəklər və qlobal tullantıların yaxın gələcəkdə üç dəfə artacağı güman edilir və bu sağlamlığa ciddi təsirlər, iqtisadi inteqrasiya, hərəkətlilik və siyasi qeyri-sabitliyin artması ilə həm dünyanın şimalı və həm də cənubunda dolanışıqlarını təhdid edən yeni sağlamlıq problemləri və risklər meydana çıxır.


İrəliləyişi sürətləndirmək və yeni sağlamlıq problemlərini həll etmək məqsədilə bütün iştirakçılar, o cümlədən özəl sektordan olan insanlar, ailələr, icmalar və millətlər üçün işləyən səhiyyə həllərini inkişaf etdirmək üçün tərəfdaşlıq etməlidirlər. Ən azı biznes insan hüquqları, o cümlədən sağlamlıq hüquqlarına hörmət etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Kiçik, orta və böyük şirkətlər həm sağlam cəmiyyətlərdən faydalana bilər, həm də onlara nail olmaqda öz töhfəsini verə bilər. DİM-lər özəl sektora məhsul dəyər zəncirləri və paylayıcı şəbəkələri, rabitə fəaliyyəti, peşə sağlamlığı və təhlükəsizlik praktikaları və işçilərə müavinətlər daxil olmaqla məhsullar, xidmətlər və iş fəaliyyəti ilə dünyadakı sağlamlıq ehtiyaclarının çatdırılmasını dəstəkləmək üçün yeni bir imkan verir. İşçilərin təhlükəsiz iş şəraiti və səhiyyə xidmətləri ilə təmin o0lunmasını təmin edərək, şirkətlər daha sağlam işçi heyəti və daha yaxşı münasibətlər qururlar ki, bu da bir çox hallarda məhsuldarlığa müsbət təsir göstərir.