Qida və kənd təsərrüfatı sivilizasiya və rifahın mərkəzindədir. Hələ də kənd təsərrüfatı bir çox problemlərlə üzləşməkdədir: 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin 9 milyard nəfərə artacağı, kənd yerlərində daha az işçi qüvvəsinin olması, torpağın keyfiyyətinin pisləşməsi, iqlim dəyişikliyi, qida israfı, su qıtlığı, bioyanacaq istehsalı və urbanizasiyaya gətirib çıxaran dəyişən həyat tərzi və daha çox protein tələb edən pəhrizlər. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artması yalnız təhlükəsiz, qidalı və kifayət qədər qida təminatı təmin olunduqda hər kəsin ərzaq təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Qlobal qida sistemlərinə artan təzyiq kritik inkişaf çağırışını təşkil edir və müəssisələr, hökumətlər, icmalar və ətraf mühit üçün artan risk yaradır. Bu çərçivədə, biznes hökumətlər və digər maraqlı tərəflər üçün etibarlı və davamlı qida və kənd təsərrüfatı sistemi üçün effektiv, ölçülə bilən və praktik həllər hazırlamaq və çatdırmaq üçün vacib bir tərəfdaşa çevrilmişdir.


Biznes bu problemləri həll etməyə, aclığı aradan qaldırmağa və ərzaq və kənd təsərrüfatı sistemlərini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Davamlı təcrübələrin tətbiqi və kənd təsərrüfatı dəyər zəncirində (giriş, istehsal, bölgü və pərakəndə satış da daxil olmaqla) digər tərəfdaşlarla işləmək DİM2 tətbiqinin açarı olacaqdır. Xüsusilə kiçik fermerlərə səlahiyyət verilməsi, kənd təsərrüfatının məhsuldarlığını və fermerlərin dolanışıq səviyyəsini artırmaq, istehlakçıların məlumatlılığını artırmaq və kənd təsərrüfatına sərmayəni artırmaq, həmçinin məlumat mübadiləsi daha yaxşı fəaliyyət göstərən qida və kənd təsərrüfatı sistemlərinin zəruri elementləri olacaqdır.