MİM çərçivəsində irəliləməyə baxmayaraq, dünya əhalisinin təqribən 17% -i - 1 milyarddan çox insan hələ də gündə 1.25 ABŞ dolları və ya daha aşağı səviyyədə yaşayır. Son on ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarları kəskin şəkildə genişləndi və özəl sektordan bu ölkələrə axan vəsaitlərin həcmi hazırda xarici yardımın həcmini azaltmaqla, özəl sektoru qlobal yoxsulluğun ən əhəmiyyətli təsir edənlərindən biri halına gətirir.
Bəzi qruplar qeyri-mütənasib olaraq yoxsullar arasında təmsil olunur və yoxsulluqdan qurtarmaq üçün məhsuldar mənbələrə və bazarlara məhdud giriş kimi əlavə çətinliklərlə üzləşirlər. Bunlara qadınlar, əlillər, uşaqlar və yerli insanlar daxildir.


Şirkətlər  insan hüquqları, o cümlədən bu qrupların hüquqlarına hörmət etmək məsuliyyətlərini yerinə yetirmələrini təmin etməlidirlər.
Şirkətlər həmçinin bu qrupların ehtiyaclarını daha yaxşı ödəyən inklüziv biznes modelləri, innovativ məhsullar və ya xidmətlər vasitəsilə və dəyər zəncirində olan istehlakçı, işçi, təchizatçı və distributorlar və icma üzvləri kimi bu qrupların özünəməxsus perspektivlərindən istifadə etməklə bu qrupların üzləşdikləri məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün fəal tədbirlər görmək imkanına malikdirlər.
Gəlir xaricində biznes məhdud imkanlar və bacarıqlar kimi yoxsulluğun digər ölçülərinə təsir edə bilər. Bu qarşılıqlı əlaqəli ölçülərə qida / qidalanma çatışmazlığı, səhiyyə, təhsil və sanitariya kimi təməl, keyfiyyətli xidmətlərdən istifadə imkanlarının olmaması, səlahiyyətlərin artırılması və şəxsi təhlükəsizlik daxildir. Bu ölçülərdən bir neçəsi, xüsusən yoxsullar üçün olanlar ətraf mühitlə sıx bağlıdır - məsələn, yoxsulların fərdi şəkildə müraciət etmələrini çətinləşdirə biləcəyi şəkildə ətraf mühitin keyfiyyətinin aşağı düşməsi sağlamlığa birbaşa təsir göstərir. Yoxsulluğun bu çoxsaylı ölçüləri - müvafiq şəkildə qiymətləndirildikdə, yalnız gəlir göstəricisi ilə təmin ediləndən daha dolğun bir mənzərə ortaya qoyur. Yoxsulluğun aradan qaldırılmasında biznesin rolu yoxsulluğun əsas şərtlərinə cavab verməlidir, məsələn, fəaliyyət göstərdikləri əsas mal və xidmətlərin təmin edilməsi üçün siyasət dialoqu ilə məşğul olmaqla.